BRC 8,

wat verandert er voor de gecertificeerde bedrijven

Gekeken naar de grootste veranderingen zijn er meerdere thema’s te benoemen.In dit artikel worden slechts enkele thema’s genoemd en beperkt uitgewerkt.

Verschil van BRC7 naar 8

Voedselveiligheidscultuur

Een van de belangrijkste thema’s in de BRC 8 richt zich op de voedselveiligheidscultuur. Van het senior management wordt verwacht dat het een plan opstelt om de kwaliteits- en voedselveiligheidscultuur te handhaven en te verbeteren. Hierin worden concrete acties en doelen verwacht, die natuurlijk worden vastgelegd. Daarnaast wordt de installatie van een klokkenluidersysteem gevraagd (een manier om onvolkomenheden in de voedselveiligheid of -kwaliteit anoniem te rapporteren). BRC hoopt ook hiermee misstanden boven water te krijgen. Het senior management is verantwoordelijk voor het (aantoonbaar) beoordelen en oppakken van de gerapporteerde zaken.

Menselijke fouten

Een tweede thema in de nieuwe BRC gaat over het voorkómen van menselijke fouten. Ook hier speelt de voedselveiligheidscultuur een grote rol. Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze het vanzelfsprekend vinden dat personeel voedselonveiligheid en afwijkingen van kwaliteit melden. Ook hier ligt dus duidelijk een ondersteunende rol voor het senior management. Bovendien worden er op verschillende gebieden beoordelingen door competent personeel gevraagd. In een flink aantal normparagrafen wordt een controle door een geautoriseerd personeelslid verplicht gesteld. Denk hierbij aan het vrijgeven van apparatuur na reparatie of onderhoud of het aanpassen van een datumcode bij geprinte etiketten. Ook worden er steeds meer eisen gesteld aan de training van personeel. Dit betreft zeker de training van de HACCP-teamleider, maar bijvoorbeeld ook training in de glasbreukprocedure. Er wordt tevens gedoeld op de wettelijk verplichte trainingen, zoals de Preventive Controls Qualified Individual (PCQI)-training bij export naar de Verenigde Staten.

TACCP

De laatste twee belangrijke thema’s in de BRC 8 zijn: Threat Assessment Critical Control Point (TACCP) en Vulnerability Assessment and Critical Control Point (VACCP). Fooddefense (TACCP) komt nadrukkelijk terug in de eisen voor de managementverificatie. Bij de beheersing van de TACCP-risico’s worden bewust niet alleen de externe risico’s, maar ook de interne risico’s (lees: eigen personeel) benadrukt. Het systeem voor fooddefense geldt ook voor externe opslag van ingrediënten en producten. De uitkomsten van de TACCP-risicoanalyse komen in een gedocumenteerd plan met beheersmaatregelen. Daarbij hoort ook de review van dit plan, jaarlijks of na een incident. Natuurlijk komen trainingen op het gebied van fooddefense- en beveiligingsprocedures terug in de nieuwe BRC-norm.

VACCP

Voor het VACCP-systeem (waarmee kwetsbaarheden op het gebied van voedselfraude bepaald worden) is vastgehouden aan de eisen zoals die in BRC 7 zijn benoemd. In de nieuwe BRC is toegevoegd dat ook authenticiteit in het beleid van de organisatie en de managementreviews naar voren moet komen.

Naast een aantal rode lijnen in de nieuwe BRC-normering, zijn er vele kleinere wijzigingen die wel een behoorlijke impact op de industrie kunnen hebben. Twee voorbeelden hiervan zijn:

  • De claim dat in een product mogelijk een allergeen aanwezig is, is alleen nog maar is toegestaan als door middel van een risicobeoordeling kan worden aangetoond dat kruisbesmetting tijdens het productieproces niet is uit te sluiten. Deze voorwaarde heeft als doel het gebruik van dit soort claims te beperken;
  • Toezicht op de aanwezigheid van vogels is onderdeel van het ongediertebestrijdingsprogramma. Naast het voorkómen van toegang tot het pand, wordt ook het verhinderen van nestelen boven laaddocks specifiek benoemd.
BRC Voedselveiligheid uitgave 8

Wat is er precies veranderd?

Download het handboek BRC Food versie 8.
U ontvangt zowel de Nederlands- als Engelstalige versie.