BRC 8 Menselijke fouten voorkomen

Voorkómen van menselijke fouten

Een van de maatregelen die in de BRC Food 8 is opgenomen, is de ontwikkeling van de cultuur rond voedselveiligheid. Dit schept verplichtingen richting het senior management om het beeld van de medewerkers op dit gebied positief te stimuleren, waardoor ook bij hen meer aandacht voor…